Default Header Image

Procedura Antiplagiat

Procedura antiplagiat are ca scop prevenirea plagiatului academic în cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Fiecare membru al comunității universitare - student, rezident, masterand, doctorand, cadru administrativ, didactic sau științific - poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și a principiilor de bună practică.

Acest fapt este stipulat în Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”. Regulamentul este elaborat pentru asigurarea protecţiei proprietății intelectuale, respectarea dreptului de autor, protejarea lucrărilor literare și a celor ştiinţifice, a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării. Totodată, sunt explicate tipurile de plagiat și cum este utilizat programul antiplagiat la Universitate.

Pentru a verifica lucrarea științifică prin programul Antiplagiat fiecare membru al comunității universitare va completa Declarația de conformitate asupra originalității lucrării, pe care, ulterior, o va depune la Departamentul Știință împreună cu lucrarea științifică în format electronic.

Cadrele științifice care își fac studiile de doctorat în științe medicale la alte instituții vor înainta o cerere pe antetul instituției respective, prin care solicită ca lucrarea științifică să fie evaluată prin programul antiplagiat din cadrul USMF Nicolae Testemițanu”.

       

Persoane de contact:

Curocichin Ghenadie, șef departament, Departamentul Știință

tel. 0 22 205 398

Cebotari Tatiana

tel. 0 22 205 158