avize detail

Concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2018

Publicat: 17.11.2019
Departamentul Știință Vă informează că Academia de Științe a Moldovei a iniţiat procedura de depunere a dosarelor la Concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2018 la următoarele nominalizări şi domenii ştiinţifice (ştiinţe ale vieţii, ştiinţe exacte şi inginereşti):
  • în domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”;
  • în domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”;
  • în domeniul medicină „Constantin Țîbîrnă”;
  • în domeniul agricultură „Ilie Untilă”;
  • în domeniul inginerie „Ion Hăbăşescu”;
  • în domeniul fizică „Vsevolod Moscalenco”;
  • în domeniul matematică și informatică „Constantin Sibirschi”;
  • pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi  inginereşti) „Boris Melnic”;
  • pentru promovarea ştiinţei în mass-media „Pârghia lui Arhimede”.
Dosarele completate şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, mun. Chişinău (bir. 323, bir. 442), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea Prezidiului AŞM nr.98 din 13 august 2019 -http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8958&new_language=0
 
Termenul limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 23 septembrie 2019, ora 17.00.
 
Date de contact ale persoanelor responsabile la AŞM:
Svetlana Micu, bir. 323, tel.: 0 22 272337 
Lucia Nastasiuc, bir. 442, tel.: 022 542950 
Liliana Condraticova, bir. 334, tel.: 0 22 270313
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la Secţia management academic şi relaţii externe şi în fișierele de mai jos:
 

URMĂRIȚI-NE

Comentarii