Default Header Image

Despre noi

Activitatea de cercetare în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu“ se desfășoară conform obiectivelor trasate în Strategia de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2011 – 2020, cele de bază fiind:

  • eficientizarea managementului cercetării științifice; 

  • sporirea calității și competitivității în cercetare;

  • valorificarea, promovarea și diseminarea rezultatelor științifice;

  • motivarea, susținerea și dezvoltarea potențialului uman în cercetarea științifică.

Activitatea științifică se realizează în cadrul a 19  laboratoare și a 2 Centre științifice, precum și la catedrele fundamentale și clinice.

Departamentul Știință îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Carta Universitară, Regulamentul intern al Universității, Codul Moral, alte regulamente și ordine ale Universităţii, precum şi în conformitate cu Regulamentul Departamentului Știință.

Departamentul promovează îmbinarea procesului de cercetare cu cel de educație, susține implicarea studenților, rezidenților și cadrelor didactice tinere în procesul de cercetare și asigură aplicarea criteriilor internaționale de calitate a cercetării în cadrul Universității.