Default Header Image

Procedura Antiplagiat

Procedura antiplagiat are ca scop prevenirea plagiatului academic în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Fiecare membru al comunității universitare poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și a principiilor de bună practică.

Acest fapt este stipulat în Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul Universitatății de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Regulamentul este elaborat pentru asigurarea protecţiei proprietății intelectuale, respectarea dreptului de autor, protejarea lucrărilor literare și a celor ştiinţifice, a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării. Totodată, sunt explicate tipurile de plagiat și cum este utilizat programul antiplagiat la universitate.

Evaluarea similitudinilor este precedată de verificarea materialului primar și se realizează doar după ce deținătorul tezei are Actul de verificare a materialului primar semnat și aprobat de către prorectorul pentru activitate de cercetare.

Ulterior, pentru a verifica lucrarea științifică prin programul Antiplagiat fiecare membru al comunității universitare va depune Dosarul pentru inițierea procedurii de verificare a similitudinilor, care include:

  1. Cerere de examinare a tezei 
  2. Actul de verificare a materialului primar (semnat de către membrii comisiei și aprobat de către prorectorul pentru activitate de cercetare)
  3. Declarația de conformitate asupra originalității lucrării
  4. Teza în format tipărit (cu marcarea autorilor naționali în bibliografie - 10% pentru teze de doctor și 20% pentru teze de dr. hab. șt. med.)
  5. Decizia de aprobare a temei tezei și a conducătorului/consultantului științific 
  6. Lista publicațiilor semnată de către autor și secretarul științific

După aprobarea cererii și a dosarului de către prorectorul pentru activitate de cercetare (bir. 4, et. 2, blocul didactic central), teza va fi transmisă în format electronic la adresa: similitudini@usmf.md

Persoane de contact:

Corețchi Ianoș

Cebotari Tatiana

tel. 0 22 205 706